Notlarım

Dışarıdan Girilen Bir Sayının Rakamları Toplamını Bulan Java Kodu

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Gürkan Şentürk
 */
public class GirilenSayınınRakamlarTopplamıBulanProgran {

  /**
   * Girilen bir sayının rakamları toplamını bulan program
   */
  public static void main(String[] args) 
  {
    
    Scanner giris = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Sayı girin: "); 
    int sayı = giris.nextInt(); // Dışarıdan sayı aldık.
    int kalan=0; // Bu değişken ile kalan sayısını bulacağız
    int toplam=0; // kalanları toplamak için oluşturduğumuz değişken
    while(sayı>0) // Girilen sayı 0'dan büyük olduğu sürece bu döngü sürecek sayı==0 olunca duracak ve ekrana toplam rakamı yazacak
    {
    kalan=sayı%10; // Buradan sayının 10a göre modunu alarak kalanı buluyoruz.
    sayı=sayı/10; // Burada sayıyı 10 'a böldük diğer kalana geçmek için
    toplam=toplam+kalan;
    
    
    }
    System.out.println("Girilen sayının rakamları toplamı: "+toplam);    
    
    
  }
  
}


Ve çıktımız da bu şekil olacak

Beni Takip Edin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.