Notlarım

JAVA İLE BASİT PROGRAMLAR 1


0 ile 100 arasında 20 sayıyı rastgele ekrana yazdıran ve en küçüğü ile en büyüğünü bulan program.


  public static void main(String[] args)
  {
    Random rastgele =new Random(); //rastgele adı altında rastgele değer tanımladık.
    int[] sayi=new int[20]; // 20 elemanlı bir dizi tanımladık.
    
    for(int i=0;i<20;i++) //0 ile 100 arasındaki sayılardan rastgele olarak 20 değer aldık.
    {
      sayi[i]=rastgele.nextInt(101);
      System.out.println(sayi[i]);
    }
    int enkucuk=sayi[0]; //en küçük değeri dizinin ilk değeri olarak tanımladık.
    
    for(int j =0;j<20;j++)
    {
      if(sayi[j]<enkucuk) {enkucuk=sayi[j]; }  // en küçük değer ile geri kalan dizideki elemanları karşılaştırıp en küçük değeri bulduk.
    }
    
    int enbuyuk=sayi[0];  // en büyük değer için dizinin ilk değeri olarak tanımladık.
    
    for(int k=0;k<20;k++) 
    {
    if(sayi[k]>enbuyuk){enbuyuk=sayi[k];} //en büyük değer ile geri kalan dizideki elemanları karşılaştırıp en büyük değeri bulduk.
    }
    
    System.out.println("En büyük eleman="+enbuyuk);
    System.out.println("En küçük eleman="+enkucuk);
    
    
  }
  
Beni Takip Edin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.